PANORAMY I FOTOGRAFIA LOTNICZA

Fotografia lotnicza

W naszych realizacjach stosujemy fotografię™ lotniczą… niskiego puł‚apu, z wykorzystaniem różnego rodzaju i klasy bezzał‚ogowych platform latają…cych zwanych potocznie dronami. Zastosowanie dronów zdecydowanie obniżył‚o koszty fotografii lotniczej a przez to otworzył‚o nowe dla niej, bardziej codzienne i… nie codzienne zastosowanie:
 • Obrazowanie nieruchomości na sprzedaż/inwestycje
 • Nadzorowanie placów budowy
 • Badanie i dokumentowanie stanu technicznego obiektów i miejsc, gdzie człowiek ma utrudniony dostę™p
 • Fotogrametria i tworzenie map
 • Tworzenie chmur punktów i innych produktów wyjś›ciowych dla współczesnych technik wizualizacji architektury
  …czy choćby fotografia krajobrazu wykonana z powietrza.
 • Panoramy lotnicze

  Innym rodzajem fotografii, która jest w stanie “przenieść‡” nas w powietrze, jest panorama lotnicza. Panorama lotnicza, podobnie jak i panoramy naziemne “klasyczne”, wykorzystuje odpowiednią… technikę™ wykonania fotografii i późniejszej jej obróbki. Panoramy takie możemy łą…czyć‡ ze sobą… tworzą…c wirtualne spacery. Wykonanie wysokiej jakoś›ci lotniczej panoramy wymaga poza dobrym oprogramowaniem obsługującym drona, również dość‡ “wyrozumiał‚ego” technicznie oprogramowania do postprodukcji, które jest w stanie zniwelować‡ zmienność‡ w przestrzeni punktu wykonania fotografii. Panoramy lotnicze z uwagi na swój nie codzienny “punkt widzenia” mają głównie zastosowanie:
 • w obrazowaniu osadzenia w terenie nieruchomoś›ci na sprzedaż/inwestycje
 • w promocji atrakcyjnych obszarów turystycznych
 • jako atrakcyjny element nawigacyjny w rozbudowanych wirtualnych spacerach … i wielu innych.
 • Wirtualny spacer w technologii  Flash/HTML5 – zatem możliwa do oglądania również na iPadzie czy iPhone.