Inspekcje z powietrza

Inspekcje

Za pomocą drona i kamer 4K możemy bezpiecznie zajrzeć wszędzie tam, gdzie wejście człowieka wiąże się z ryzykiem bezpieczeństwa i wszędzie tam, gdzie wykonywane są prace na wysokościach. Inspekcje z drona mają m.in. takie zalety jak:
 • zmniejszają ryzyko związane z pracą człowieka na wysokości do niezbędnego minimum.
 • spojrzenie z drona jest zawsze z pewnej perspektywy – odległości, co pozwala objąć badany obszar lepiej niż człowiek będąc kilkadziesiąt cm od niego
 • bezpiecznie docieramy do trudno dostępnych miejsc
 • uzyskany materiał można wielokrotnie przeglądać w bezpiecznych warunkach.
 • cena i czas inspekcji są zdecydowanie niższe od jakiejkolwiek innej metody
 • Najczęściej wykonujemy inspekcje wizualne Stały podgląd video, na żywo, umożliwia dawanie wskazówek operatorowi drona i przyjrzenie się dowolnemu elementowi kontrolowanego obiektu. Cała inspekcja może być nagrywana jako video wysokiej rozdzielczości lub fotografie. Naloty fotograficzne niskiego pułapu mogą służyć też do monitorowania i pomiarów terenów niebezpiecznych z kilku centymetrową dokładnością.
  Wieże kościelne - inspekcje z drona
  Na specjalne życzenie możemy też przeprowadzać inspekcje cyfrowe, gdzie na bazie wykonanego materiału fotograficznego (video) generujemy chmurę punktów i model 3D obiektu, dla którego jest możliwe uzyskanie dokładności do 2mm. Tak przygotowana chmura punktów może być wykorzystana w programach CAD w celu porównania różnic w obiekcie w czasie pomiędzy kolejnymi inspekcjami. W ten sposób można monitorować w długim okresie czasu spękania, wybrzuszenia i inne odkształcenia badanego obiektu.
  Najczęściej inspekcje z drona wykorzystywane są do badania i tworzenia dokumentacji dla obiektów takich jak:
 • obiekty budowlane (ocena stanu technicznego wysokich budynków, mostów, dachów, wież, wałów)
 • elementy infrastruktury np. torowiska
 • turbiny wiatrowe
 • budynki zabytkowe
 • obszary chronione np. lasy
 • zapory i wały przeciwpowodziowe
 • Wieże kościelne - inspekcje z drona