gen-med

Fotografia nieruchomości

Dobrze wykonana fotografia nieruchomości potrafi w znacznym stopniu pozyskać klienta czy inwestora.
W takich działaniach możemy zaproponować szeroki wachlarz rozwiązań:
Tradycyjna fotografia wysokiej jakości
Fotografia panoramiczna
Fotografia lotnicza
Wirtualny spacer po nieruchomości
Oczywiście oprócz fotografii nieruchomości możemy przestawić też w formie filmu, co zdecydowanie uatrakcyjnia i uwiarygadnia prezentowany obiekt

Fotografia dokumentacyjna techniczna

Fotografia lotnicza niskiego pułapu jest nieoceniona przy ocenie stanu technicznego budynków i innych wysokich lub trudnodostępnych obiektów
Eliminuje konieczność wykonania wstępnej kontroli fizycznie na miejscu przez człowieka – optymalizuje i zmniejsza ryzyko wypadku
Jest nieulotnym dokumentem umożliwiającym “na spokojnie” ocenić stan techniczny w dowolnym późniejszym czasie.
Daje możliwość uzyskania widoku z pewnej odległości, nie możliwego do uzyskania innymi technikami.
Obniża koszty kontroli i dokumentacji stanu technicznego obiektu i miejsc trudnodostępnych