Inspekcja - Męcikał

Inspekcje

Za pomocą drona i kamer 4K możemy bezpiecznie zajrzeć wszędzie tam, gdzie wejście człowieka wiąże się z ryzykiem bezpieczeństwa i wszędzie tam, gdzie wykonywane są prace na wysokościach.
Inspekcje z drona mają m.in. takie zalety jak:
zmniejszają ryzyko związane z pracą człowieka na wysokości do niezbędnego minimum.
spojrzenie z drona jest zawsze z pewnej perspektywy – odległości, co pozwala objąć badany obszar lepiej niż człowiek będąc kilkadziesiąt cm od niego
bezpiecznie docieramy do trudno dostępnych miejsc
uzyskany materiał można wielokrotnie przeglądać w bezpiecznych warunkach.
cena i czas inspekcji są zdecydowanie niższe od jakiejkolwiek innej metody
Najczęśiej wykonujemy inspekcje wizualne
Stały podgląd video, na żywo, umożliwia dawanie wskazówek operatorowi drona i przyjrzenie się dowolnemu elementowi kontrolowanego obiektu.
Cała inspekcja może być nagrywana jako video wysokiej rozdzielczości lub fotografie.
Naloty fotograficzne niskiego pułapu mogą służyć też do monitorowania i pomiarów terenów niebezpiecznych z kilku centymetrową dokładnością.

UAV Architektura

Na specjalne życzenie możemy też przeprowadzać inspekcje cyfrowe, gdzie na bazie wykonanego materiału fotograficznego (video) generujemy chmurę punktów i model 3D obiektu, dla którego jest możlie uzyskanie dokładności do 2mm.
Tak przygotowana chmura punktów może być wykorzystana w programach CAD w celu porównania różnic w obiekcie w czasie pomiędzy kolejnymi inspekcjami.
W ten sposób można monitorować w długim okresie czasu spękania, wybrzuszenia i inne odkształcenia badanego obiektu.

UAV Architektura

Inspekcja - Męcikał

Najczęściej inspekcje z drona wykorzystywane są do badania i tworzenia dokumentacji dla obiektów takich jak:

obiekty budowlane (ocena stanu technicznego wysokich budynków, mostów, dachów, wież, wałów)
elementy infrastruktury np. torowiska
turbiny wiatrowe
budynki zabytkowe
obszary chronione np. lasy
zapory i wały przeciwpowodziowe