Chmury punktów

Odpowiednio wykonane naloty fotograficzne, wykonane z niskiego pułapu, często wspierane fotografią naziemną, mogą posłużyć jako materiał wyjściowy do tworzenia tzw. chmur punktów (Dense Cloud Point).
Chmury punktów są postacią przejściową danych podczas składania i obróbki materiału po nalocie, czy to dla ortofotomap czy dla skanowania 3D.
Chmury punktów z drona
Są dobrym uzupełnieniem dla technologii BIM stosowanej w architekturze, z uwagi na to, że dron może dotrzeć tam gdzie skaner laserowy uruchomiony na powierzchni ziemi może mieć problem. Odpowiednio przygotowana chmura punktów może służyć zarówno do przygotowania ortofotomapy jak i modelu 3D terenu czy pojedynczego obiektu. Wykonywane przez nas chmury punktów przechowywane są w plikach typu LAS lub E57 co stanowi bardzo dobry punkt wyjścia dla wielu systemów CAD. W porównaniu z nalotami samolotowymi, naloty UAV mają tę przewagę, że wykonywane są z niższego pułapu co wpływać może bezpośrednio na uzyskiwane dokładności, ale też umożliwia uzyskanie materiału w znacznie gorszej pogodzie, gdy naloty samolotem z uwagi na pułap chmur nie są możliwe. Również ważnym czynnikiem jest zdecydowanie niższy koszt wykonania nalotu.
Wizualizacje LAS CDP (surowe)
Wizualizacja LAS CDP – fotomapa obszarów rolnych Zalesie
Wizualizacja LAS CDP – skanowanie foto UAV – Kościół w Brusach
Wizualizacja LAS CDP – skanowanie foto UAV – Kościół w Leśnie